Psychoterapia - veda o duši, ktorá lieči komunikáciou

Hlavným objektom skúmania psychoterapie je duša. Každá filozofia a náboženstvo dušu chápu trocha inak, ale všetci sa zhodnú, že mať pokoj v duši je najväčšie šťastie.

Psychoterapia - veda o duši, ktorá lieči komunikáciou

Psychológia, psychiatria a psychoterapia - čo majú spoločné a v čom sa líšia?

Jedno staré orientálne príslovie hovorí, že mať pokoj v duši je najväčšie šťastie. Možno aj preto je záujem o sledovanie psychických (duševných) javov taký starý ako samotné ľudstvo. Duša je aj hlavným objektom skúmania psychológie, psychiatrie a psychoterapie. Každá filozofia a náboženstvo však dušu chápe trocha inak, preto neexistuje žiadne univerzálna definícia, čo je to duša.  

Z filozofie sa vyvinula aj psychológia (z gréčtiny psyché = duša, logos = slovo), ktorá sa ako samostatná vedná disciplína zaoberajúca sa dušou začala rozvíjať hlavne v poslednej tretine 19. storočia. Postupne vznikli ďalšie smery a terapie, ktoré vychádzali z jej poznatkov. Ako tvrdí C. G. Jung: „Každá iná veda má niečo, čo je mimo nej samej; s psychológiou je to však inak – jej objekt je subjektom všetkých vied vôbec.“

Psychiatria, ktorá je dnes samostatným odborom medicíny, sa zamerala na duševné poruchy (psychózy, neurózy, ...), na ich diagnostiku, liečbu a prevenciu. Empiricky skúma osobnosť človeka, jeho duševné procesy, stavy, vlastnosti a správanie. Využíva pritom aj výsledky ďalších prírodných a spoločenských vied, ako sú fyziológia, bunková biológia, neurobiológia, biochémia, štatistika, ale tiež psychológia a sociálne vedy. Súčasťou psychiatrickej liečby býva prevažne medikamentózna liečba ovplyvňujúca psychiku cez biochemickú úroveň.

Z psychológie vychádza aj psychoterapia, aplikovaná vedná disciplína, ktorá využíva psychologické zákonitosti a prostriedky na zámerné pôsobenie na človeka s cieľom podpory alebo obnovy jeho duševného zdravia a rozvoja osobnostného rastu. Liečba psychiky následne pozitívne ovplyvňuje aj telesné zdravie. Psychoterapia sa využíva ako psychologická pomoc duševne zdravým ľuďom, ktorí chcú riešiť problematické oblasti svojho života, alebo zlepšiť svoje fungovanie. Využíva sa však aj na liečbu ľudí s duševnými poruchami, či už ako primárna liečba, alebo ako podporná terapia v závislosti od typu duševnej poruchy.

Psychoterapia je zjednodušene liečba komunikáciou. Paradoxne je to však aj liečba komunikácie. Komunikovať sa dá nielen slovami, ale aj hudbou, tancom, výtvarným prejavom a pod. Preto dnešná psychoterapia využíva k liečbe rôzne prostiedky komunikácie a rôzne psychoterapeutické prístupy (arteterapia, muzikoterapia, NLP, zen terapia, ...). Najbežnejším prístupom je psychoterapeutický rozhovor. V psychoterapii je rozhodujúcim faktorom úspechu liečby psychoterapeutický vzťah medzi terapeutom a klientom. Kvalita vzťahu závisí od toho, do akej miery sa klient vo vzťahu s terapeutom cíti rešpektovaný, ako bezpečne sa cíti, ako terapeutovi dôveruje, či cíti, že mu terapeut rozumie (je empatický), či ho terapeut prijíma takého, aký je, či má o neho skutočný záujem a pod.

Zmyslom psychoterapie nie je človeka meniť, ale pomôcť mu, aby bol opäť sám sebou a aby si vytvoril svoj autentický, nie prevzatý alebo obvyklý, postoj k tomu, čo ho stretáva v živote, a tak sa stal slobodnejším. Ide o pomoc k svojpomoci. Slávny americký psychoterapeut I. Yalom tvrdí, že život, ktorý nie je pravidelne spochybňovaný, za nič nestojí. Práve spochybňovaním spôsobu vedenia vlastného života a správania sa k sebe samému a k ostatným ľuďom vytvárame priestor a podmienky pre autentickejšie žitie. Úspech liečby priamo úmerne zodpovedá vynaloženej námahe a práci na sebe. Psychoterapia nedokáže zmeniť, umožní však pozrieť sa novým pohľadom na to, aký je vlastný podiel na  konfliktnej situáci, a tým sa otvára priestor pre nové riešenia.

Prospech z psychoterapie môže mať každý, pretože psychoterapia podporuje ľudský rozvoj, tvorivosť a schopnosť žiť život, s ktorým je človek spokojný. Je to učenie sa otvorenosti, vnímaniu seba a druhých a umenie prejavovať sa tak, aby sme sa medzi ostatnými uplatnili a mohli zažívať radosť zo života.

Katalóg psychoterapeutov na Slovensku

Zdroje:
[1] terramedica.sk
[2] Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net

Mohlo by vás zaujímať:
Gestalt psychoterapia ako metóda osobného rastu
Psychosomatika – výpoveď duše telom
Etikoterapia - ako na negatívne emócie a životné postoje
EFT – terapia emocionálnej slobody
Focusing terapia - ako lepšie porozumieť sám sebe
Hypnóza a hypnoterapia
Meditácia
Zenová meditácia a zen terapia
Neurolingvistické programovanie mysle
Arteterapia - liečba umením
Muzikoterapia - hudba ako liek
Bachova kvetová terapia - liečba emócií
Rodinné konštelácie a ostatné konštelačné techniky

Paula Hrešková Autor článku: Ing. Paula Hrešková
Pracuje ako shiatsu terapeut a v oblasti alternatívnej medicíny sa pohybuje už viac ako 15 rokov. Úspešne absolvovala viacero kurzov a výcvikov, spomeňme, homeopatický kurz, Shiatsu, Dornova metóda, kraniosakrálna terapia, práca s energiou, reiki a pod. V roku 2013 založila internetový portál/blog paula.sk s cieľom poskytovať čo najobjektívnejšie informácie v otázkach zdravia, výživy, pohybu, materstva atď., ktoré by mohli pomôcť tým, ktorí to práve potrebujú. Čítaj viac ...

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S