Focusing terapia - ako lepšie porozumieť sám sebe

Cieľom focusing psychoterapie je pomôcť človeku zorientovať sa vo vlastnom prežívaní a porozumieť viac sám sebe. Ide o nadviazanie hlbšieho kontaktu s vlastnými emóciami a fyzickými vnemami.

Focusing terapia - ako lepšie porozumieť sám sebe

Čo je to focusing terapia

Focusing, v preklade sústreďovanie sa alebo zameriavanie pozornosti, je prirodzená ľudská schopnosť. Ako jednu z foriem psychoterapie ju identifikoval americký filozof a psychoterapeut Eugene Gendlin, keď skúmal sebareflexívny spôsob rozprávania klientov, ktorí mali úžitok z psychoterapie.

Cieľom focusing terapie je pomôcť človeku zorientovať sa vo vlastnom prežívaní.

Konflikty, bolesti a nevyriešené problémy sa môžu stať zdrojom chronickej bolesti alebo choroby, vnútornej nespokojnosti, smútku, blokád alebo strachov, ktoré nám bránia v zmene a berú nám množstvo energie. Centrálny nervový systém každodenne spracováva veľké množstvo informácií, ktoré sú uložené mimo dosah nášho bežného vnímania. Na to, aby sme sa pohli v našom živote ďalej zo zaseknutých miest, potrebujeme precítiť naše pocity novým spôsobom. A práve na to sa sústredí focusing terapia, na nadviazanie kontaktu s "pociťovaným / cíteným zmyslom", čiže s emóciami, pocitmi, fyzickými vnemami atď. Otvorene a bez posudzovania sa načúva tým častiam tela, ktoré na seba upozorňujú a ktorým sa väčšinou nevenuje pozornosť. Z tohto hlbšieho, telesného načúvania sa môžu vynoriť nové tvorivé a transformatívne príležitosti a riešenia problémov.

Pre koho je focusing terapia určená

Focusing terapia je pre každého, kto chce alebo potrebuje porozumieť lepšie sám sebe, nájsť  riešenie svojich problémov, robiť jasnejšie rozhodnutia, veriť viac svojej intuícii atď. Najbežnejšie sa praktizuje vo dvojici. Desaťdňový tréning focusingových zručností umožní komukoľvek i bez predchádzajúcej skúsenosti s prácou s vnútorným svetom byť schopný nájsť svoj vnútorný kompas a tiež byť poslucháčom v procese niekoho iného. Špecifické využitie má focusing terapia v psychologickom poradenstve, pri práci so snami a pri meditácii.

Ako prebieha focusing terapia

Focusing terapia je hĺbkový proces rozvoja emocionálnej inteligencie, ktorý zahŕňa rôzne aspekty ľudského bytia (mentálne, emocionálne, fyzické, inštinktívne, …). Tento proces je možné zjednodušene rozdeliť do 6 hlavných krokov:

1. vyčistenie priestoru
2. preciťovaný zmysel
3. uchopenie
4. rezonovanie
5. kladenie otázok 
6. prijatie

Popis jednotlivých krokov je k dispozícii na dreamingwolf.sk

„Focusing Vám umožní nájsť to miesto, kde je Váš život zablokovaný, spomalený alebo v kŕči. A umožní Vám to zmeniť. Umožní Vám žiť z hlbšieho miesta ako sú vaše myšlienky alebo pocity“. Eugene Gendlin

Katalóg terapeutov vykonávajúcich Focusing terapiu na Slovensku

Zdroje:
[1] lifeatwork.sk
[2] dreamingwolf.sk
[3] Image courtesy of Vlado at FreeDigitalPhotos.net

Mohlo by vás zaujímať:
Príčiny chorôb – vonkajšie a vnútorné
Psychoterapia - veda o duši
Gestalt psychoterapia ako metóda osobného rastu
Etikoterapia - ako na negatívne emócie a životné postoje
Meditácia
Zenová meditácia a zen terapia
EFT – terapia emocionálnej slobody
Neurolingvistické programovanie mysle
Rodinné konštelácie a ostatné konštelačné techniky
Kineziologia - one brain
Bachova kvetová terapia - liečba emócií

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter, sú pravidelne aktualizované a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S