Arteterapia – ako liečiť bežné problémy umením

Arteterapia je druh alternatívnej psychoterapie založený na liečbe umením. Môže pomôcť vyriešiť mnohé bežné problémy: Prečo ma nebaví moja práca? Prečo sa mi zdá, že ostatní majú zaujímavejší život?

Arteterapia – ako liečiť bežné problémy umením

Umenie je široký a nejednoznačný pojem. Má mnoho foriem, no vždy je to individuálny prejav kreatívnej schopnosti duše.


Druh alternatívnej psychoterapie, ktorý je založený na liečbe umením, sa nazýva  arteterapia (z lat. ars – umenie, gr. therapeia – liečenie, ošetrovanie).

Využívajú sa v nej rôzne výtvarné prostriedky a činnosti na vyjadrenie pocitov. Najčastejšie je to kresba, maľba, sochárstvo, šperky, keramika, grafika a pod.

Prečo hlavne výtvarná forma?

Pretože tvorivá výtvarná činnosť má liečebný potenciál, posilňuje sústredenie, vnímanie, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad. Výsledné dielo nie je podstatné a nehodnotí sa z estetického hľadiska, dôležitý je proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. To je hlavný odlišovací znak v porovnaní s rôznymi výtvarnými aktivitami.

Americká arteterapeutka E. Ulman vysvetľuje arteterapiu nasledovne: „Jej hnacia sila pochádza z vnútra osobnosti, je to spôsob, akým možno vniesť poriadok do chaosu pocitov a pohnútok vo vnútri a uvoľniť von úžasné množstvo dojmov. Je to prostriedok, ktorým môžeme objavovať seba aj svet a vytvárať medzi nimi vzťah. V tvorivom procese dochádza k spojeniu vnútorných a vonkajších skutočností do novej entity.“

Arteterapia sa uskutočňuje vo dvojici alebo v skupine.

Známa je aj rodinná arteterapia. Veľké možnosti využitia arteterapie sú u ľudí s citovými a psychickými problémami, u detí so špecifickými poruchami učenia, pri liečbe závislostí, pri komunikačných problémoch atď.

Teoretici umenia Alain de Botton a John Armstrong sú presvedčení, že umenie nám môže pomôcť riešiť tie najvnútornejšie a zároveň aj tie najobyčajnejšie problémy. Napr.:

„Prečo ma nebaví moja práca?“

„Prečo mi pripadá, že ostatní majú zaujímavejší život ako ja?“

„Čo mám robiť, aby môj vzťah fungoval?“

„Prečo musí byť politika tak deprimujúca?“

„Je možné umením reformovať kapitalizmus, hlavne jeho rýchlosť a upadajúcu kvalitu?“

Vo svojej knihe Umenie ako terapia predstavujú nový spôsob interpretácie umenia. Vnímajú ho ako terapiu, ktorá nám účinne pomáha vysporiadať sa s každodennými problémami. Zaujímavý názor majú aj na všeobecné vnímanie umenia. Botton a Armstrong tvrdia, že dnes je umenie ľuďom automaticky servírované už v školách ako prestížna záležitosť, ktorej rozumejú iba vzdelaní ľudia, takže je nutné tento obdiv prijať a v prípade veľkého záujmu sa vzdelávať. Nadmerný rešpekt, ktorý môže tento prístup vyvolať, vraj kazí komunikáciu medzi spoločnosťou a umelcami. Galérie a múzeá tento prístup ešte podporujú, preto ich vyzýva k radikálnej zmene obsahov štítkov a sprievodných textov umeleckých diel, aby tieto texty priamejšie oslovovali ľudskú emocionalitu, aby nešlo iba o komunikáciu prostredníctvom úrovne vzdelania.

Čím viac sa presúvame v dejinách umenia do súčasnosti, tým sa priepasť medzi umením a ľuďmi rozširuje. Súčasné abstraktné alebo konceptuálne umenie má väčšina ľudí problém chápať ako umenie, aj keď zo škôl vedia, že to je istý druh umenia.

Podľa vyššie spomenutých autorov by umenie malo byť akýmsi metajazykom na vyjadrenie ľudských emócií a medziľudských vzťahov. Malo by sa vnímať ako akési zdelenie, ktoré nám môže život uľahčiť tým, že si uvedomíme, že nie sme sami, kto prežíva nejaký problém. Umenie by sa nemalo vnímať ako drahocenný predmet určený k bezmyšlienkovému obdivu.

Ľuďom sa často páči umenie, ktoré zobrazuje to, čo im v živote chýba. Preto môže umenie fungovať ako tajný jazyk medzi ľuďmi, ktorým v komunikácii na úprimnej emocionálnej úrovni bránia spoločenské zvyklosti.

Umenie je v citovanej knihe prezentované ako dôležitá súčasť sveta, ktorá môže pomôcť formovať súčasný svet správnym smerom a pomôcť tak zlepšiť súčasnú spoločnosť. Ak sa mu dá väčšia dôležitosť a ak sa umelci v umení sústredia hlavne na jeho terapeutický a výchovný význam v spoločnosti.

Znie to pekne. Ale jedným zo základným pilierom umenia je aj sloboda. Práve kvôli slobnému sebavyjadreniu má umenie terapeutické účinky. A ďalším faktom je, že nikto dopredu nevie, ako jeho umelecký výtvor zafunguje na niekoho iného. Autori knihy si však myslia, že sloboda nie je najvyššou hodnotu vo chvíli, kedy by jej drobné obmedzenie mohlo prispieť k zlepšeniu stavu spoločnosti. Tento ich názor sa často stretáva s veľkou kritikou :).

Ako sme už uviedli na začiatku, umenie je hlavne slobodný, individuálny a kreatívny prejav s veľkým liečebným potencionálom v tých správnych rukách.

Katalóg arteterapeutov na Slovensku

Zdroje:
[1] arte-terapia.sk
[2] Alain de Botton a John Armstrong: Umění jako terapie
[3] Image courtesy of Mateo de Vallescar at moillen.com/vallescar

Mohlo by vás zaujímať:
Muzikoterapia - hudba ako liek
Aromaterapia - voňavé zdravie
Bachova kvetová terapia
Meditácia
Zenová meditácia a zen terapia
Psychoterapia - veda o duši
Homeopatia
Zdravie z pohľadu vedeckej a alternatívnej medicíny

Paula Hrešková Autor článku: Ing. Paula Hrešková
Pracuje ako shiatsu terapeut a v oblasti alternatívnej medicíny sa pohybuje už viac ako 15 rokov. Úspešne absolvovala viacero kurzov a výcvikov, spomeňme, homeopatický kurz, Shiatsu, Dornova metóda, kraniosakrálna terapia, práca s energiou, reiki a pod. V roku 2013 založila internetový portál/blog paula.sk s cieľom poskytovať čo najobjektívnejšie informácie v otázkach zdravia, výživy, pohybu, materstva atď., ktoré by mohli pomôcť tým, ktorí to práve potrebujú. Čítaj viac ...

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S