Homeopatia - prečo je jednými oslavovaná a inými hanená

Úvod do homeopatie pre laikov. Čo je to homeopatia a prečo ju klasická západná medicína odmieta. Základné princípy homeopatickej liečby, zaujímavosti a história homeopatie.

Homeopatia - prečo je jednými oslavovaná a inými hanená

Čo je homeopatia?

Homeopatia je liečebná metóda známa iba okolo 200 rokov. História homeopatie sa však datuje už od staroveku, keď Hippokrates liečil podľa zákona podobnosti: Similia similibus curantur (podobné sa lieči podobným).

O novodobé rozšírenie homeopatie a jej dôkladné rozpracovanie sa však zaslúžil až nemecký lekár Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843), ktorého hlavný objav bol v zavedení princípu minimálnej dávky lieku, teda v podávaní lieku vo veľmi vysokých riedeniach. Hahneman zistil, že riedením a následným trasením pri každom stupni riedenia, teda potencovaním, sa účinok lieku zvyšuje.

 

Prečo západná medicína odmieta homeopatiu?

Dnes patrí homeopatia medzi najbežnejšie liečebné metódy a liečia sa ňou ľudia na celom svete. Ide o najviac diskutovanú a klasickými lekármi najviac odmietanú alternatívnu liečebnú metódu. Prečo? Pretože klasická západná medicína vychádza z predpokladu, že proti chorobe je nutné používať lieky, ktoré na ňu pôsobia protichodne. Ide o tzv. alopatickú medicínu (allos = iný, pathos = choroba). U homeopatie sa však väčšinou choroba lieči takými látkami, ktoré ju spôsobujú. O tom svedči aj samotný názov homeopatie, ktorý je odvodený od slov: homeo – podobný a pathos – choroba alebo utrpenie.

A druhým dôvodom je fakt, že u vysoko nariedených a potenciovaných homeopatík často už na nosiči nie sú prítomné žiadne molekuly danej liečivej látky. Je vidieť iba zmeny vo väzbe molekúl vody.

 

Aké sú základné princípy homeopatickej liečby a podávania homeopatík?

Homeopatia je založená na tzv. princípe podobnosti, teda na poznaní, že existuje využiteľný vzťah medzi toxickým a terapeutickým účinkom danej látky. Niektoré látky, použité v merateľných koncentráciách, vyvolajú u zdravého človeka súbor príznakov, ktoré sú schopné liečiť u človeka chorého, ak sú mu podávané vo veľmi nízkych koncentráciách.

U alopatie (klasickej medicíny) je liečba jednotlivých chorôb liekmi opačného účinku, napr. lieky proti horúčke, lieky tlmiace bolesť, ... Mnoho ľudí má tendenciu prirovnávať princíp homeopatie k očkovaniu. Očkovanie je však pomerne drastický zásah do pacientovho imunitného systému (hlavne u malých detí) a môže mať aj trvalé vedľajšie účinky na rozdiel od homeopatie, ktorá stimuluje vitálnu silu človeka prirodzenou cestou a v súlade s homeopatickou filozofiou, že liečba má prebiehať z vnútra organizmu na povrch, nie opačne.

Homeopatia nie je zameraná na chorobu ako na niečo, čo zasiahne pacienta, ale na prejavy, ktorými organizmus rieši svoje porušené obranné mechanizmy. Neexistuje diagnóza, lieči sa pacient, jeho celkový obraz, pretože sa vychádza z predpokladu, že všetko súvisí so všetkým.

V klasickej (konštitučnej) homeopatii prebieha vyšetrenie formou podrobného rozhovoru so zameraním na pocity a reakcie pacienta. Vhodné homeopatikum (konštitučný liek) sa vyberá podľa celkového obrazu pacienta, ktorý sa porovná s obrazmi (popismi) všetkých homeopatických liekov a vyberie sa ten najpodobnejší liek. Pri homeopatii teda neplatí zásada, že to, čo pomohlo inému s tou istou diagnózou, pomôže aj vám. Ku každému sa pristupuje individuálne. Je možné liečiť sa homeopaticky aj bez homeopata, samoliečbou z homeopatickej priručky, kde sú uvedené homeopatické prípravky hlavne v nižších potenciách, ktoré učinkujú pre širšie spektrum jedincov pri bežných zdravotných problémoch. Je dokonca môžné kúpiť si aj polykomponentný (polykompozitný, zložený) homeopatický liek, ktorý má doporučené indikácie. Homeopatiká v nízkych potenciách a polykompozity však často nemajú takú vysokú účinnosť ako konštitučné homeopatiká vo vyšších potenciách, ktoré predpisujú homeopati klasickej školy homeopatie. 

Homeopatické prípravky sú používané vo veľmi slabých dávkach, nazývaných infinitezimálne. Číslo na tube označuje stupeň riedenia a písmeno CH informuje o tom, že sa jedná o centezimálne riedenie podľa Hahnemanna, zakladateľa homeopatie. Napríklad 5 CH znamená, že prípravok bol vyrobený z východiskovej materskej tinktúry 5 postupnými riedeniami, vždy v pomere 1:100. Účinok homeopatického priípravku je podmienený potencovaním (riedením) vstupnej látky a dynamizáciou (trasenie a búchanie), vďaka čomu sú homeopatiká účinnejšie než pôvodné látky. 

Výber vhodného riedenia podlieha určitým pravidlám. Napríklad, čím väčšia je podobnosť medzi príznakmi pacienta a príznakmi, ktoré vyvoláva daná látka, tým vyššie riedenie musí byť použité a naopak. Každému stupňu podobnosti zodpovedá určitý stupeň riedenia. Ak je podobnosť príznakov v miestnej oblasti, je nutné použiť nízke riedenie (5 CH), ak je podobnosť celkových príznakov, stredné riedenie (9CH), a pri podobnosti nervových a psychických príznakov, vysoké riedenie (15 CH a 30 CH). Všetky monokomponentné (jednozložkové) i polykomponentné (viaczložkové) homeopatické prípravky je možné zakúpiť v lekárni aj bez receptu. Monokomponenty bez receptu sú k dispozícii v riedeniach 5, 9, 15 a 30 CH.

Homeopatické prípravky (forma granulí, tabliet, globulí, ...) sa rozpúšťajú v ústach pod jazykom v určitom časovom odstupe od jedla (väčšinou pol hodiny po jedle alebo štvrť hodiny pred jedlom). Tento časový odstup je dostatočný pre kontakt látky so sliznicou ústnej dutiny. Pri užívaní homeopatík sa preto doporučuje nemať v ústach výrazné príchute, napr. od kávy alebo od mentolu. Homeopatické prípravky je možné používať súčasne s inými liekmi. Niekedy je vhodná kombinácia viacerých homeopatických prípravkov, vtedy sa doporučuje časový odstup asi 15 minút medzi jednotlivými prípravkami.

Keďže homeopatia používa pri liečbe vysoko nariedené a potenciované látky minerálneho, rastlinného a živočíšneho pôvodu, často už na nosiči ani nie sú prítomné molekuly danej liečivej látky. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo mnoho ľudí homeopatii neverí a odmieta ju vyskúšať. Obhajcovia homeopatie argumentujú tým, že po rozpustení homeopatík vo vode sa pod elektrónovým mikroskopom dajú spozorovať zmeny vo väzbe molekúl vody a vznik nových štruktúr.

Pri homeopatii totiž nejde o chemickú terapiu, ide o stimulačnú informačnú liečbu. Homeopatická informácia obsiahnutá v lieku má schopnosť podporiť imunitný systém tak, aby sa zbavil choroby vlastnými silami prirodzenou cestou. Pôsobením homeopatík dochádza k aktivácii imunitného systému.  

Homeopatiká nemajú žiadne nežiaduce vedľajšie účinky a môžu ich používať aj deti a tehotné ženy. To, že liečebný efekt homeopatie nie je spôsobený tzv. placebo efektom dokazuje aj skutočnosť, že homeopatia má veľmi dobré výsledky aj u kojencov a zvierat.

 

Aké homeopatické smery existujú ?

V súčasnosti existuje viacero homeopatických škôl, ktoré majú odlišný prístup k liečeniu.  

Klasická (Kentova, konštitučná) homeopatia pristupuje k človeku ako k celku a hľadá jeden veľký liek na daného človeka, pričom zohľadňuje jeho psychické a fyzické symptómy a snaží sa odstrániť príčinu choroby. Odnožou klasickej školy je prístup liečenia človeka po vrstvách, ktoré zodpovedajú určitým kratším časovým obdobiam.

Francúzska škola napríklad nepristupuje k človeku ako k celku, ale podáva jedno určité homeopatikum na jednu konkrétnu diagnózu. Stačia jej iba príznaky (podobne ako pri klasickej medicíne), ale nehľadá ani neodstraňuje príčiny choroby. Tento prístup sa označuje ako klinická (symptomatická) liečba.

Často sa stretávame aj s orgánovou, drenážnou a regulačnou liečbou, kedy sa podávajú homeopatiká s afinitou k určitým orgánom. Napríklad pre pečeň sú to Chelidonium, Carduus marianus, Lycopodium, ...; pre obličky Berberis vulgaris, Apis atď. Tieto lieky sú smerované na problémy súvisiace s orgánovým postihnutím. Používajú sa aj homeopatické lieky s regulačným pôsobením na poruchy metabolizmu.

Ako doplnok k homeopatii sa často používa izopatia. Základný rozdiel medzi izopatiou a homeopatiou je ten, že homeopatia je liečenie podobného podobným a izopatia znamená liečbu rovnakého rovnakým. Izopatia používa lieky vyrobené z pôvodcov chorôb. Napr. pacient trpiaci kandidózou dostane liek vyrobený z Candidy albicans. Využíva sa aj pri nežiaducich účinkoch po očkovaní. Vtedy sa podávajú potencované vakcíny pripravené ako homeopatické lieky.

Ak chcete, aby Vám pomohol nejaký skúsený homeopat, vyberte si podľa Vášho bydliska z nášho Katalógu homeopatov na Slovensku.

Zdroje:
[1] Praktická homeopatia - MUDr. Miroslav Černý
[2] Tradiční čínska medicína v denním živote - kapitola o Homeopatii - Mudr. Radomír Růžička

Mohlo by vás zaujímať:
Autopatia – terapia informáciou zo sliny alebo dychu
Bachova kvetová terapia - kvetmi proti negatívnym emóciám
Schüsslerove tkanivové (bunkové, biochemické) soli – liečba biominerálmi
Ajurvéda
Meditácia
Tradičná čínska medicína
Moxovanie
Akupunktúra
Homeopatiká, Schüsslerove soli a prírodné prostriedky na angínu, zápal mandlí a bolesti hrdla
Homeopatická detoxikácia

Paula Hrešková Autor článku: Ing. Paula Hrešková
Pracuje ako shiatsu terapeut a v oblasti alternatívnej medicíny sa pohybuje už viac ako 15 rokov. Úspešne absolvovala viacero kurzov a výcvikov, spomeňme, homeopatický kurz, Shiatsu, Dornova metóda, kraniosakrálna terapia, práca s energiou, reiki a pod. V roku 2013 založila internetový portál/blog paula.sk s cieľom poskytovať čo najobjektívnejšie informácie v otázkach zdravia, výživy, pohybu, materstva atď., ktoré by mohli pomôcť tým, ktorí to práve potrebujú. Čítaj viac ...

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S