Jogová terapia - individuálna joga pre každodenný život

Jogová terapia alebo terapia jogou je stále vyhľadávanejšou alternatívnou terapiou. Vychádza z tradičnej indickej medicíny (ajurvédy) a z jogy. Základné princípy jogy a jogovej terapie sú rovnaké.

Jogová terapia - individuálna joga pre každodenný život

Jogová terapia alebo terapia jogou je stále vyhľadávanejšou alternatívnou terapiou. Vychádza z tradičnej indickej medicíny (ajurvédy) a z jogy.

Základné princípy jogy a jogovej terapie sú rovnaké.

 Joga predstavuje v ajurvéde jednu z hlavných metód zachovania zdravia. Ajurvéda má s jogou spoločné filozofické pozadie, koncept prepojenia tela a ducha a niektoré metódy (ásany, pranajámu, meditácie, očistné techniky, ...).

Mnohí nazývajú jogovú terapiu individuálnou jogou pre každodenný život, pretože ide o individuálne prispôsobenú jogovú prax.

Jogová terapia sa využíva hlavne pri liečbe psychosomatických ochorení a pri pooperačnej rehabilitácii. Ľudom, ktorí majú problém cvičiť jogové ásany, ponúka vhodnú alternatívu v podobe relaxačných techník (prána relaxácia, mantra relaxácia, kruhová relaxácia) a meditácií.

V joge aj v ajurvéde je mostom spojujúcim telo a myseľ tzv. prána, vitálna sila/energia, ktorá je zastúpená v celom vesmíre. Akákoľvek nerovnováha na pranickej úrovni sa môže negatívne prejaviť ako v tele, tak aj v mysli. Silná a vyrovnaná prána posilňuje imunitný systém.

Zdravie sa chápe ako dynamická rovnováha.

Joga učí, že žijeme v neustálej zmene (parináma) a v rámci tohto premenlivého prostredia si vytvárame podmienené vzorce myslenia, cítenia, chovania a jednania (samskáry), ktoré sa stávajú neoddeliteľnou a nevedomou súčasťou všetkých úrovní nášho života.  

A preto sa choroba chápe ako prejav nerovnováhy, ktorá vzniká z troch hlavných príčin:

 1. asatmja indrija artha samjoga – nesprávne spojenie mysle, zmyslov a vonkajších podnetov
  • atijoga – príliš tesné spojenie (prebytok jedla, príliš veľká záťaž svalov a kĺbov pri športe, silné stimuly pre myseľ vedúce k stresu a pod.)
  • ajoga – chýbajúce spojenie (nedostatok jedla alebo pohybu a pod.)
  • mitjajoga – nevhodné/nesprávne spojenie alebo kombinácia (pobyt na znečistenom vzduchu, konzumácia pokazeného jedla, pohľad na nepekné veci a pod.)
 2. pradžna aparadha - „pokuta za nedostatok bdelosti/pozornosti“ - považuje sa za najdôležitejšiu príčinu vzniku nerovnováhy, z ktorej pramenia všetky ostatné príčiny
 3. parináma - zmeny (počasia, ročných období, prostredia, súvisiace s vekom a pod.)

Jogový terapeut sa pri svojej práci zaujíma o veľa vecí, od veku, povolania a životného štýlu konkrétneho človeka až po jeho zranenia, zdravotné problémy, zvyky a vlastnosti. Vychádza pritom z informácií, ktoré mu klient poskytne a z vlastného pozorovania. Jogový terapeut môže okrem jogy a ajurvédy doplnkovo využiť aj svoje znalosti z ďalších odborov (východnej či západnej medicíny, fyzioterapie, psychológie a pod.).

Jogová terapia má tri hlavné nástroje liečby:

 • strava (áhára),
 • pohybová aktivita/cvičenie a dýchacie techniky (vihára),
 • lieky (aušadi).

Tradične majú prednosť prvé dva nástroje, lieky (spravidla vo forme bylín) sú len doplnkom, hoci môžu liečivý proces veľmi podporiť. Úpravou stravy, vhodným a pravidelným cvičením (zameraným predovšetkým na správne dýchanie, zdravú a pružnú chrbticu a vyvážene posilnené posturálne svaly pri chrbtici, tzv. vzpriamovače), sa dajú dosiahnuť veľké úspechy.

Žiadna liečba však nie je dlhodobo úspešná bez účasti mysle a pozitívneho naladenia. Starí jogoví majstri tvrdia, že až keď naša jogová prax postúpi na úroveň ánanda maya kóši, teda do srdca, prinesie hlboké a dlhodobé účinky.

Na základe diagnózy dáva jogový terapeut odporúčania v nasledujúcich oblastiach:

 • strava,
 • prostredie,
 • životný štýl,
 • cvičenie/pohybová aktivita (ásany),
 • dýchacie techniky (pranajáma),
 • mentálne techniky (vrátane meditácie a relaxácie).

Jogová strava vychádza z princípov výživy v ajurvéde, býva obyčajne lakto-vegetariánska, s nízkym obsahom bielkovín a primeraným množstvom obilovín. Často sú súčasťou jogovej terapie aj očistné jogové techniky. Každý z nás má iné telesné a duševné dispozície, iné možnosti a režim, a preto je jogová terapia prispôsobená tak, aby odporúčané cvičenia, stravovacie rady a životospráva boli realistické, zvládnuteľné a aby splnili svoj účel.

Tieto odporúčania smerujú k tomu, aby bola novými návykmi nastolená dynamická rovnováha, teda zdravie. Ide o dosiahnutie rovnováhy v týchto troch základných oblastiach:

 • rovnováha medzi silou a pružnosťou tela (zdravý a stabilný svalovo-kostrový systém)
 • optimálne fungovanie orgánov a tkanív (fyziologické zdravie)
 • jasná a vyrovnaná myseľ (psychické zdravie, správne psychologické postoje)

Jogová terapia, rovnako ako aj joga, je proces založený na osobných skúsenostiach, ktorý vyžaduje a súčasne aj rozvíja vnímavosť k sebe samému a schopnosť sebaregulácie na základe jasnej predstavy o sebe a jasného uvedomenia si vlastných cieľov a možností. Vďaka tomu dokáže jogová terapia prepojiť telo, dych a myseľ, a tým posilniť telesné a duševné zdravie.

Katalóg jogových terapeutov na Slovensku

Zdroje:
[1] yogapoint.cz/o-joze/jogova-terapie-2/jogova-terapie-leceni-a-uzdravovani/
[2] yogapoint.cz/o-joze/jogova-terapie-2/co-je-to-jogova-terapie/
[3] yogapoint.cz/o-joze/jogova-terapie-2/jogova-terapie/
[4] tensegrity.cz/clanky-uvahy/58-jogova-terapie
[5] Image courtesy of digitalart at FreeDigitalPhotos.net

Mohlo by vás zaujímať:
Joga
Formy jogy - ktorú si vybrať ?
Šatkrije (šatkarmy) – detoxikačné jogové techniky
Tajči
Ajurvéda
Ajurvédsky denný režim ako prevencia chorôb
Detoxikácia a pôst z hľadiska ajurvédy

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter, sú pravidelne aktualizované a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S