Praktická detoxikácia podľa MUDr. Josefa Jonáša

Praktická detoxikácia podľa MUDr. Josefa Jonáša poskytuje praktický návod pre dokonalú očistu tela podľa princípov TČM. Informačné preparáty Joalis odstraňujú okrem toxínov aj blokujúce emócie.

Praktická detoxikácia podľa MUDr. Josefa Jonáša

Český lekár MUDr. Josef Jonáš je významným odborníkom na celostnú, informačnú a detoxikačnú medicínu nielen v Čechách a na Slovensku, ale aj v Európe. Dlhé roky pracoval ako doktor na psychiatrickej klinike a venoval sa štúdiu akupunktúry a ďalších diagnostických metód.

Prírodnou medicínou se zaoberá už viac ako 30 rokov a je autorom novej vednej disciplíny - originálnej a celosvetovo ojedinelej metódy riadenej a kontrolovanej detoxikácie organizmu (C.I.C.), ktorá sa označuje aj ako praktická detoxikácia.

Táto metóda je zavŕšením Jonášovej celoživotnej bádateľskej cesty v oblasti prírodnej medicíny. Vo svojich knihách prehľadným a zrozumiteľným spôsobom oboznamuje s filozofickými základmi a teóriou riadenej detoxikácie a poskytuje praktický návod pre dokonalú očistu tela. Jeho metóda má veľké úspechy pri liečení zdravotných problémov.

Ľudský organizmus je vybavený prirodzenými obrannými mechanizmami, ktorými sa zbavuje toxínov. Tieto procesy môžu byť narušované tzv. toxickými emóciami (blokovaný emocionálny konflikt, citová deprivácia, stres... atď.). V dôsledku toho dochádza k hromadeniu toxínov v tkanivách a ku vzniku fyzických alebo psychických problémov. Súčasne s toxínom je teda potrebné odstrániť z tkaniva i tieto blokujúce emócie. Používaním preparátov Joalis je možné obnoviť prirodzené samočistiace schopnosti organizmu a vrátiť tak telu zdravie. Riadená a kontrolovaná detoxikácia nie je liečebná metóda, preparáty Joalis nie sú lieky. Pomáhajú ale organizmu vrátiť sebauzdravujúcu schopnosť.

Jonáš tvrdí, že detoxikácia je proces, ktorý ide za príčinou, za koreňmi choroby a za podstatou zdravia a vitality. Detoxikačná medicína je vďaka detoxikačným preparátom výborným prostriedkom ku komplexnej premene človeka smerom k zdraviu a k pozitívnym vlastnostiam. Detoxikačné balíčky do organizmu nič nedodávajú, iba sa snažia pôsobiť na toxíny a infekcie, ktoré sú fyzicky prítomné v organizme.

Pokiaľ ide o voľné infekce, tam doktor Jonáš súhlasí s klasickou západnou medicínou a v akútnych prípadoch je za použitie antibiotík. Pokiaľ ide o infekčné ložiská, klasická medicína o ich existencii síce vie, ale nedokáže ich spoľahlivo diagnostikovať a z organizmu odstraňovať. Práve v diagnostikovaní a odstraňovaní infekčných ložísk spočíva obrovský prínos a genialita celej metódy MUDr. Josefa Jonáša.

Základné princípy metódy riadenej a kontrolovanej detoxikácie:

 • zbaviť telo toxínov nahromadených počas celého života zo životného prostredia, zo stravy, zo psychických a dedičných vplyvov
 • prepojenosť s tradičnou čínskou medicínou, ktorá sa pozerá na človeka ako na celok, kde všetko so všetkým súvisí, kde fyzické je spojené s psychickým (vzťahy medzi orgánmi podľa čínskeho pentagramu)
 • ľudský organizmus je schopný si poradiť s 90% všetkých chorôb, pokiaľ správne funguje jeho imunitný systém

Prečo riadená detoxikácia?
Riadenou detoxikáciou sa nazýva preto, že sa riadi princípmi tradičnej čínskej medicíny a klienti užívajú preparáty v riadenom slede, podľa vstupného pohovoru s terapeutom, ktorý využíva čínsky pentagram. Čínsky pentagram nám objasňuje vzťahy medzi jednotlivými orgánmi a taktiež určuje, ktoré sú riadiace a ktoré riadené. Jonášove detoxikačné preparáy sú tzv. informačné preparáty. V jednom preparáte sa nachádzajú desiatky až stovky informácií zameraných na jednu konkrétnu skupinu, napr. na rôzne mikroorganizmy – víry, baktérie, pliesne, ťažké kovy, rádioaktívne látky, geopatogénne záťaže a pod. Informácie sú pridávané do rôznych nosičov. Optimálnymi nosičmi sú lieh a nasýtený roztok fruktózy. Preparáty sú citlivé na určité energetické polia, preto sa nesmú vyskytovať v blízkosti zdrojov ako napr. televízia, mikrovlnná rúra, zdroje laserového žiarenia a pod. Taktiež nesmú prísť do styku s vodivými materiálmi ako hliník, meď a iné kovy.

Prečo kontrolovaná detoxikácia?
Kontrolovanou detoxikáciou sa nazýva preto, lebo máme možnosť namerať záťaže v ľudskom organizme pomocou tzv. diagnostického merania a zároveň zmerať aj vplyv preparátov a ich účinok na danú záťaž. Na toto meranie sa používa prístroj dr. Volla, tzv. metóda EAV, alebo tiež vegetatívny funkčný test. Tento prístroj bol skonštruovaný na možnosť merania z jedného bodu a to zvyčajne z bodu na dlani na dráhe osrdcovníka. Vegetatívny funkčný test znamená, že sa využíva vegetatívne nervstvo ako súčasť pri stanovení správnej diagnózy a nájdenia správneho preparátu. Ide o tzv. kožný odpor, ktorý sa prejaví na prístroji počas správneho merania. Výhodou tohoto prístroja je jeho jednoduchosť, presnosť, možnosť zistenia toxického zaťaženia orgánov, vhodnosti preparátov, vhodnosti stravy a možnosť kontrolovania zlepšenia zdravotného stavu.

Princíp pôsobenia detoxikačných prípravkov Joalis na toxíny je dvojaký:

 • priamo - bylinné prípravky z rady Help
 • nepriamo pomocou imunitného systému - všetky ostatné druhy preparátov

Doktor Jonáš je jedným z najčítanejších autorov. Vydal niekoľko populárnych kníh z oblasti prírodnej medicíny a zdravého varenia:

 • Krížovka života
 • Tajenky života 1, 2
 • Praktická detoxikace podle Mudr. Josefa Jonáše
 • Jonášova kuchářka pro zdraví
 • Kde končí duše a začína tělo
 • knižný projekt "Jonášova knižnice zdraví" pozostávajúci z viacerých titulov: Alergie, Funkční zažívací obtíže, Akné, Hyperaktivní dítě, Osteoporóza , Obtíže v přechodu, Gynekologické potíže, Revmatické bolesti, Únava, Poruchy spánku, Odolnost vůči nemocem, Bolesti hlavy, Astma, Dětské nemoci, Candida-plísňové onemocnění, Od nemoci ke zdraví, ...


Na Slovensku vzniká stále viac akreditovaných detoxikačných centier, ktoré klientom poskytujú komplexné poradenstvo a služby v oblasti detoxikačnej medicíny, očisty organizmu a bioregenerácie podľa metódy MUDr. Josefa Jonáša.

Viac informácií o tejto metóde je možné získať na stránkach joalis.sk, joalis.cz alebo joalis.eu.

Zdroje:
[1] internetové portály joalis.sk, joalis.cz, joalis.eu
[2] Praktická detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše

 

Mohlo by vás zaujímať:
Detoxikácia podľa tradičnej čínskej medicíny
Detoxikácia čreva
Zázračná detoxikácia surovou rastlinnou stravou podľa doktora Morsa
Detoxikácia a pôst z hľadiska ajurvédy
Detoxikácia podľa Pavla Šímu
Homeopatická detoxikácia
Detoxikáčné kúry proti parazitom v tele
Čo je to detoxikácia a prečo detoxikovať

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter, sú pravidelne aktualizované a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S