Biorezonančná (frekvenčná) terapia a vibračná medicína

Biorezonančná (frekvenčná) terapia využíva počítačové prístroje, tzv. plazmové a frekvenčné generátory, ktorých hlavnou úlohou je diagnostikovanie a zničenie choroboplodných mikroorganizmov v tele.

Biorezonančná (frekvenčná) terapia a vibračná medicína

V alternatívnej medicíne sa pri diagnostike a liečbe v poslednej dobe stále viac používa  biorezonančná / frekvenčná terapia.

Táto terapia využíva počítačové prístroje, tzv. plazmové a frekvenčné generátory, ktorých hlavnou úlohou je diagnostikovanie a zničenie choroboplodných mikroorganizmov v ľudskom tele a stimulovanie samoliečivých schopností tela. Priekopníkmi tejto metódy sú: Dr. H. R. Clarková, R. R. Rife, N. Tesla, A. Prioré, Dr. B. Beck, Prof.N.Campbell atď.

Podľa poznatkov kvantovej fyziky majú všetky materiálne častice nielen časticový, ale aj vlnový charakter. To znamená, že hmota je vlastne energia a všetky substancie, teda i všetky bunky, vírusy, baktérie, toxíny atď. majú podľa svojich vlastností určité typické elektromagnetické vlnenie, ktoré sa môže merať a tiež spätne pôsobením elektromagnetickej energie ovplyvňovať. Toto elektromagnetické vlnenie sa označuje ako frekvenčný vzorec.

Telo môže správne fungovať iba vtedy, ak sa v ňom odohráva správna komunikácia, teda výmena informácií medzi bunkami. Zaťažujúce vplyvy (toxíny, baktérie, …) môžu zabraňovať tejto komunikácii, a to sa časom prejaví v podobe rôznych zdravotných ťažkostí.  

Cieľom biorezonančnej terapie je oslobodiť telo od rušivých patologických vplyvov natoľko, že telo je schopné opätovného uzdravenia prostredníctom aktivácie svojich vlastných regulačných síl. Biorezonancia svojím elektromagnetickým pôsobením pozitívne ovplyvňuje biochemické a biofyzikálne deje v bunkách a optimalizuje priechodnosť bunkových membrán. Výsledkom tohto procesu je zvýšené zásobovanie buniek kyslíkom a ostatnými dôležitými látkami, čím sa zlepšuje proces látkovej výmeny a aktivujú sa regeneračné a reparačné mechanizmy. Je dokázané, že počas rôznych chorobných stavov sa mení povrchové napätie (potenciály) na bunkových membránach. Počas cieleného elektromagentického pôsobenia dochádza v tkanivách k zvýšeniu prísunu kyslíka a živín a k lepšiemu odvádzaniu splodín látkovej výmeny, čo je východiskovou podmienkou všetkých ozdravovacích procesov. 

Biorezonančná (frekvenčná) terapia sa používa pri liečbe širokého spektra zdravotných problémov:

  • zmiernenie bolestí (analgetický účinok)
  • rýchlejšie hojenie rán
  • rozšírenie ciev a zlepšenie prekrvenia
  • protizápalové účinky
  • protiparazitálne účinky
  • alergie a astma
  • odstránenie zvýšeného svalového napätia (myorelaxácie)
  • odstránenie opuchov (protiedémové pôsobenie)

BIOREZONANČNÉ (FREKVENČNÉ) PRÍSTROJE

V súčasnosti existuje obrovské množstvo biorezonančných (frekvenčných) prístrojov, ktoré pracujú na rovnakom princípe, čiže generujú frekvencie, ktoré majú ničiť príslušné patogénne mikroorganizmy a tým odstraňovať príčiny chorôb. Tieto prístroje disponujú celou škálou príslušných frekvenčných vzoriek najrôznejších intenzít, ktoré sú aplikované využitím elektrického prúdu, elektromagnetických polí, tepelných a sveteľných žiaričov a pod. Biorezonančné prístroje sa neustále zdokonaľujú a vyvíjajú, no stále majú mnoho nedostatkov, a preto je na tento spôsob likvidácie patogénov prihliadané s nie veľmi veľkou dôverou. Patrí medzi ne napríklad Bicom, Diacom, Ravo Zapper, Time Waver, …

Princíp pôsobenia frekvenčných generátorov na živé organizmy opísal a používal ako prvý srbský génius Nikola Tesla. Postupne sa liečenie chorôb pomocou frekvencií začalo viac a viac skúmať a využívať. K dokonalosti to doviedol Dr. Royal Raymond Rife. Na základe jeho výskumov sa v Čechách vyvinul známy prístroj na fyzickú likvidáciu parazitov, baktérií , vírusov a plesní s názvom RAVO ZAPPER, odkiaľ pochádza aj názov terapie "zapping". Dr. Rife vypozoroval, že pôsobením určitej frekvencie nízkofrekvenčného elektrického prúdu na určitý typ patogénnu, vírusu, baktérie, plesne a pod. jeho membrána praská, v dôsledku čoho takýto mikroorganizmus hynie. Nakoľko zdravá ľudská bunka má bunkovú membránu mnohonásobne odolnejšiu, nehrozí jej poškodenie.

To, že každý typ patogénnu reaguje na inú frekvenciu, bolo celoživotným výskumom slávnej Dr. H. Clarkovej v Kanade. Vďaka nej vznikol celý zoznam frekvencií vhodných na fyzikálnu formu likvidácie rôznych typov patogénov. Jednotlivé druhy  mikroorganismov parazitujúcich v ľudskom tele je možné ničit zvýšením ich vlastnej frekvencie, kedy po určitej dobe dochádza k prasknutiu membrány baktérií alebo k porušeniu povrchu vírusov. Týmto spôsobom je možné ničiť pôvodcov prakticky každého ochorenia v ľudskom tele bez akejkoľvek vedlajšej zdravotnej ujmy. Ďalší vedci, ktorí používali frekvenčné generátory, postúpili už dnes o veľký kus cesty ďalej. Mnoho informácií a domienok, ktoré platili kedysi, už neplatí, pretože výskum ukázal lepšie a účinnejšie riešenia.

Ďalším postupom na ovplyvňovanie zdravotného stavu, ktorý doporučuje Dr. Clarková a mnoho ďalších lekárov a vedcov, je ozónová terapia. Využitie ozónu vo väčšom meradle doteraz brzdila vysoká cena generátorov na výrobu ozónu (ozón – O3 – musí byť vyrábaný hneď pred použitím – behom niekoľkých hodín sa totiž rozkladá späť na kyslík). To je už minulosť a dnes je už možné zakúpiť cenovo dostupné a kvalitné prístroje, ktoré na aplikácie ozónových terapií úplne stačia. Ozón má veľmi široké použitie. Napríklad výroba ozónom obohatenej vody, ktorá sa používa pri pitných kúrach, na výplach po vyčistení zubov, a ktorá zastavuje postup paradentózy, dezinfikuje celú ústnu dutinu a výrazne napomáha k dobrému stavu zubnej skloviny. Ozón sa môže aplikovať aj priamo na už vzniknuté zubné kazy, kedy dochádza k okamžitej úľave od bolesti. Kúpele v ozonizovanej vode sú ďalšou aplikáciou pre posilnenie celkového zdravotného stavu. Ozonizovaný olivový olej je účinný dezinfekčný prostriedok k obmedzeniu alebo likvidácii kožných infekcií, ekzémov, lupienky atď. (olivový olej ako jediné médium dokáže uchovať vlastnosti ozónu). 

DIACOM - jeden z najpoužívanejších biorezonančných prístrojov z ruského kozmického výskumu

Na princípe biorezonancie pracuje aj počítačový prístroj Diacom, ktorý je založený na metóde nelineárnej analýzy (NLS) a merajú a analyzujú sa informácie, ktoré má náš vlastný mozog o vlastnom tele, a ktoré sú uložené v našom podvedomí. Tieto informácie sú komplexné, pretože každá živá bunka v tele je prepojená s mozgom cez nervovú sústavu a podáva o svojom stave informácie vo forme elektrických signálov. A práve tieto jemné signály dokáže prístroj Diacom detekovať.

Tento prístroj pochádza z ruského kozmického výskumu. Testujú sa ním kozmonauti pred cestou do vesmíru, keď je potrebné zaistiť ich bezchybný zdravotný stav. Funguje to tak, že na tomto prístroji sa cez zvukové slúchadlá vysielajú špeciálne frekvencie, ktoré rezonujú s bioprúdmi ľudského tela, tým sa tieto bioprúdy zosilňujú a cez citlivý snímač v slúchadlách sa snímajú a posielajú naspäť do prístroja. Tam sa analyzujú v počítači a zobrazujú sa na obrazovke. Tieto frekvencie z pacientovho tela sa porovnávajú so signálmi zdravého tela a s frekvenciami samostatných patogénov. Porovnaním sa dá určiť druh patogénov v tele a veľkosť poškodenia orgánov.

Diacom lokalizuje rôzne mikroorganizmy, ako sú baktérie, vírusy, plesne, chlamídie, borélie, helicobacter, tiež pesticídy, chemické látky atď. a tiež parazity, ako sú škrkavky, hlísty, motolice, zvieracie nákazy a pod., ktorých výskyt výrazne stúpa. Prístroj presne určí, v ktorej časti vyšetrovaného orgánu sa patogény nachádzajú. Na obrazovke za zobrazí vyšetrovaný orgán a je vidieť, kde sú poškodené a kde zdravé tkanivá. Prístroj je veľmi citlivý, dokáže odhaliť aj malé ložiská patogénov, ktoré ešte nespôsobujú vážne zdravotné problémy, ale svojimi toxínmi poškodzujú okolité bunky a v budúcnosti sú potencionálnym zdrojom vážneho poškodenia zdravia. Vyšetrenie má preto aj preventívny účinok.

Na obrazovke monitora môže celý priebeh vyšetrenia sledovať aj pacient. Vidí postupne všetky svoje orgány aj so zobrazením miesta nákazy či problémových oblastí. Prístrojom sa tiež dá zistiť, ktorý z terapeutických preparátov bude pre odstránenie zdravotného problému najúčinnejší. Do externého rezonátora sa vkladajú vzorky preparátov a zisťuje sa ich vplyv na organizmus. Tak sa stanoví maximálne účinná a cielená terapia. Prístrojom sa dá organizmus stimulovať aj k lepšej schopnosti likvidácie parazitov, čo sa nazýva frekvenčná terapia.

Vibračná medicína

V súčasnosti sa stále častejšie stretávame s pojmom Vibračná medicína. V živom organizme sa predpokladá, že rezonancia a polarita energie regulujú bunkové usporiadanie a stabilitu. Mnoho základných teórií tohto systému liečenia je založených na práci Dr. Richarda Gerbera, ktorý je v tejto záležitosti uznávaný ako autorita. Vo svojej knihe Vibrational Medicine Dr. Gerber tvrdí, že jediným rozdielom medzi hmotou existujúcou v telesnej a éterickej rovine je rozdiel vo frekvencii energie. Ďalej uvádza, že obe hmoty sú schopné zaberať rovnaký priestor súčasne, pretože ich frekvencia sa navzájom nebránia. Gerber tiež zdôrazňuje, že energetické vibrácie môžu byť zavádzané alebo prenášané z vyšších rezonujúcich tiel na iné, aby podporovali harmóniu a rovnováhu.

Gerber ilustruje princíp prenosu energie poukazovaním na prenos energie k atómom majúcim podobnú vibračnú rezonanciu, ku ktorej dochádza pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou (MRI). V skutočnosti takto funguje MRI na skenovanie a určovanie miest v tele, ktoré sú v kontraste alebo sú choré. Tento princíp je podstatou vibračnej medicíny ako diagnostického a liečebného nástroja. Cesty k preskupeniu alebo prenosu energie sú reprezentované piatimi zmyslami. Nástroje na zvýšenie alebo vyrovnanie vibračnej frekvencie sú veľmi rozmanité a zahŕňajú aromaterapiu, zvukovú terapiu, posvätnú geometriu (pyramídová energia), farebnú terapiu, svetelnú terapiu a prácu s kryštálmi a drahokamami. Frekvencia zdravého tela sa pohybuje medzi 62-70 MHz.

Nasledujúce video nádherne popisuje históriu a podstatu vibračnej medicíny/terapie:

Katalóg / databáza biorezonančných terapeutov na Slovensku

Zdroje:
[1] gartier.sk
[2] biorezonancia-centrum.sk
[3] Image courtesy of cuteimage at FreeDigitalPhotos.net

Mohlo by vás zaujímať:
Detoxikačné kúry proti parazitom v tele
Neurolingvistické programovanie mysle
Psychosomatika - výpoveď duše telom
Bachova kvetová terapia - liečba emócií
Riadená a kontrolovaná detoxikácia podľa MUDr. Josefa Jonáša

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter, sú pravidelne aktualizované a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S