Kraniosakrálna terapia - úžasné spojenie dotyku, zámeru a usmerňovania energie

Kraniosakrálna terapia (cranium – lebka, sacrum - krížová kosť) je celostná alternatívna terapia, pri ktorej sa jemným dotykom vylaďuje kraniosakrálny pulz.

Kraniosakrálna terapia - úžasné spojenie dotyku, zámeru a usmerňovania energie

Kraniosakrálna terapia (cranium – lebka, sacrum - krížová kosť) je celostná alternatívna terapia, pri ktorej sa jemným dotykom vylaďuje kraniosakrálny pulz. Patrí do osteopatie, preto sa niekedy označuje aj ako kraniosakrálna osteopatia, ale môže sa vykonávať aj samostatne.

Základy kraniosakrálnej osteopatie ako vedy o deformáciách a poškodeniach lebečných kostí položil Dr. William Garner Sutherland (1873 - 1954), ktorý skúmal ľudskú lebku a pohyb mozgovo-miechového moku (telesnej tekutiny obklopujúcej mozog a miechu).  

Pohybom tohto moku, čiže jeho produkciou a nasledným vstrebávaním vzniká kraniosakrálny pulz / rytmus, ktorý sa popri srdcovom a dýchacom rytme považuje za tretí najdôležitejší nepretržitý rytmus, ktorý pulzuje hlboko v ľudskom tele.

Tento proces možeme zjednodušene prirovnať k prílivu a odlivu, ktorý sa odohráva v našom vnútri. Pleny (membrány), medzi ktorými sa táto tekutina nachádza, sú pevne pripojené na vnútornú plochu kostí v lebke (lat. cranium) a na krížovú kosť (lat. sacrum) - odtiaľ pochádza názov kraniosakrálny systém.

Kraniosakrálny systém predstavuje vnútorne prostredie pre vývoj, rast a funkčné schopnosti mozgu a miechy od embryonálneho vývoja až do smrti. Jeho rytmus vypovedá o javoch vo vnútri organizmu a o stave vnútorných orgánov. Ovplyvňuje a zároveň je aj ovplyvňovaný nervovým, svalovým, kardiovaskulárnym, lymfatickým, endokrinným a respiračným systémom.

Palpačne (dotykom) je možné zachytiť kraniosakrálny pulz na lebke, krížovej kosti a na periférnych fasciách členkov, zápästia, ramien a pod. Narušenie kraniosakrálneho rytmu môže vzniknúť fyzickým spôsobom, napríklad pri úrazoch, operáciách, nesprávnom držaní tela alebo vplyvom psychických šokov a tráum. Ak sú jednotlivé kosti alebo telesné štruktúry nepohyblivé alebo sú v napätí, je vo svojej funkcii obmedzený mozog i miecha, a to ovplyvňuje aj funkcie, ktoré tieto utlačované časti mozgu a miechy riadia. Pri kraniosakrálnom ošetrení dochádza k hlbokému uvoľneniu. Bolesti poľavujú, bloky a napätia sa uvoľňujú, telo sa harmonizuje a spúšťajú sa samoozdravné procesy v tele.

Kraniosakrálna terapia je okrem iného postavená na poznaní, že fyzickému prejavu ochorenia predchádza dlhodobá disharmónia na jemnohmotnej úrovni.

V priebehu terapie / ošetrenia, ktoré trvá cca 60 minút, leží oblečený klient na masážnom stole na chrbte. Ošetrenie samotné spočíva v jemnom tlaku (nie väčšom ako 5 gramov), ktorým sa pôsobí na kosti lebky, hrudnej, brušnej, panvovej oblasti a na tých telesných štruktúrach, ktorých napätie ovplyvňuje stav ostatných orgánov.

Kraniosakrálna terapia sa využíva hlavne:

 • na posilnenie imunitného systému,
 • na vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry,
 • pri reštrikcii kraniálnych nervov, bolesti hlavy, závratiach,
 • pri astme, bronchitíde, sinusitíde,
 • pri dysfunkcii čeľuste, ochrnutiach tváre, zubných problémoch,
 • na odstránenie napätia v organizme, systéme kostí a svalstva,
 • na uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov a citových zranení
 • pri chronických bolestiach, bolestiach chrbtice, skolióze,
 • v obdobiach stresu (rozptyľuje negatívne dopady stresu),
 • v obdobiach depresie, po šoku i pri nespavosti,
 • pri poruchách učenia sa, sústredenia, pozornosti, dyslexii,
 • pri detskej hyperaktivite,
 • pri detskej mozgovej obrne,
 • ako doplnková terapia pri poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencii,
 • ako príprava na pôrod a aj ako terapia po pôrode,
 • pri poruchách príjmu potravy.

Kontraindikácie kraniosakrálnej terapie sú:

 • intrakraniálne (vnútrolebečné) alebo intraspinálne (vnútromiešne) krvácania,
 • tumor, infekcia, hematómy alebo aneuryzmy v rámci kraniosakrálneho systému,
 • akútne (čerstvé) zlomeniny lebečnej kosti (cranium), krížovej kosti (sacrum), kostrče (coccygis) alebo chrbtice,
 • kompresia mozgu, medully oblongata (predĺženej miechy) alebo miechy.

„Spojenie dotyku, zámeru a usmerňovania energie je predzvesťou potenciálnej lekárskej vedy neurčitého rozsahu a šírky.“ (PhDr. Richard Grossinger)

Katalóg kraniosakrálnych terapeutov na Slovensku - vyhľadávanie podľa miest a obcí

Zdroje:
[1] balancelife.sk
[2] kranio.sk
[3] lekarka.info
[4] Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net

Mohlo by vás zaujímať: 
Osteopatia - terapia rukami
Chiropraktika
Kineziologia - one brain
Joga 
Formy jogy - ktorú si vybrať ?
Thajská masáž
Shiatsu
Reflexná terapia (reflexológia)
Akupresúra (manupresúra)

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter, sú pravidelne aktualizované a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S