Pomoc druhým je jednou z najkrajších a najdôležitejších vecí, ktoré môžeme urobiť

Pomoc druhým je jednou z najkrajších a najdôležitejších vecí, ktoré môžeme urobiť. Každý z nás môže prispieť k lepšiemu svetu, či už malým alebo veľkým spôsobom. Nebojte sa začať.

Pomoc druhým je jednou z najkrajších a najdôležitejších vecí, ktoré môžeme urobiť

Rozhovor s Martinom Laluhom, zakladateľom občianskeho združenia Dotyk dvoch dlaní

Ako a kedy vzniklo občianske združenie Dotyk dvoch dlaní a čo bolo vašou motiváciou k jeho založeniu?

Občianske združenie vzniklo tento rok. Motiváciou k založeniu bola osobná skúsenosť. Osobne som potreboval vo svojom živote pomoc – keďže som sa ocitol na ulici. Táto skúsenosť ma viedla k tomu, aby som pomoc oplatil. Rovnako som si všimol aj veľkého rozdielu v poskytovaných službách. Teda to, že nie je organizácia ako organizácia. Často sa vytráca to podstatné – návrat človeka do spoločnosti.

Ako sa to stalo, že ste sa ocitli na ulici?

Človek sa dnes dostane na ulicu rýchlejšie ako si veľa ľudí myslí. Stačí jeden nepodarený rozvod, ako tomu bolo v mojom prípade. To zistíte, že nemáte priateľov, prípadne ich „kvalitu“. Každopádne vám to zmení život a hodnoty. Dostať sa na úplne spoločenské dno je jednoduché. Návrat do bežného života však vyžaduje pevnú vôľu, podporu a to chcenie.

Život na ulici je vo svojej podstate veľmi jednoduchý. Možno sa to nezdá, ale odpadne vám more problémov. Je to život zo dňa na deň. To najpotrebnejšie vždy niekde dostanete a ostatné... Ostatné je na vás. Veľká časť ľudí, ktorí žijú vonku, ani neuvažuje o návrate do bežného života už z mnohých dôvodov. A pokiaľ dostanú bez práce všetko potrebné, a nik ich nevedie, nemajú ani dôvod niečo meniť.

Aké sú najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávate u svojich klientov?

Naši klienti čelia širokej škále problémov, najčastejšie sú to strata bývania, nezamestnanosť, zdravotné problémy a sociálna izolácia. Veľa z nich má tiež psychické problémy, ktoré vyžadujú odbornú pomoc. Často sa stretávame aj s ľuďmi, ktorí majú za sebou traumatické zážitky, ktoré ich výrazne ovplyvnili.

Aby som to upresnil, nepomáhame len ľuďom bez domova. Pomáhame ľuďom v zlej sociálnej situácii, a takých máme na Slovensku približne 900 000. Čo je strašné číslo. Sú to napríklad dôchodcovia, matky alebo otcovia samoživitelia a mnoho iných skupín obyvateľov.

Aké výzvy prináša vaša práca v každodennom živote?

Najväčšou výzvou je neustály nedostatok zdrojov. Pracujeme s obmedzeným rozpočtom a snažíme sa pokryť čo najviac potrieb našich klientov. Ďalšou výzvou je meniť predsudky spoločnosti voči ľuďom v núdzi.

Čo je náplňou združenia Dotyk dvoch dlaní?

Pracovať na ukončovaní bezdomovectva a chudoby na Slovensku, pretože každý človek má právo na bezpečný domov a spokojný život. Stať sa pevným oporným bodom pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoju ťažkú sociálnu situáciu.

Ako môžu ľudia prispieť k vašej činnosti a zapojiť sa do pomoci?

Ľudia môžu prispieť rôznymi spôsobmi. Môžu darovať finančné prostriedky, oblečenie, potraviny alebo iné potrebné veci. Rovnako dôležité je aj stať sa dobrovoľníkom a prispieť svojim časom a zručnosťami. Každá forma pomoci je vítaná a pomáha nám zlepšovať životy našich klientov. Všetky potrebné informácie nájdete na našej webovej stránke dotykdvochdlani.sk.

Číslo nášho transparentného účtu je: SK80 0900 0000 0052 1842 2217 ( Názov účtu: Dotyk dvoch dlaní, o. z. )

Spúšťate crowdfundingovú kampaň na portáli donio. Projektov máte však viacero. Ktorému projektu alebo kampani bude venovaná zbierka?

Áno, projektov máme viacero, ale sú na seba vzájomne poprepájané. Napríklad jeden tím, ktorý poskytuje terénnu sociálnu službu, sa nepohybuje iba v jednom meste. Alebo personál, ktorý bude obsluhovať Krízovú telefónu linku, bude súčasne poskytovať aj online poradenstvo.

Ale aby som sa vrátil k otázke. Vyzbierané financie budú použité na materiálne zabezpečenie projektov:

  • Krízová telefónna linka: Podpora pre všetkých v núdzi.
  • Online sociálne, adiktologické a psychologické poradenstvo.
  • Zber použitých injekčných striekačiek a ihiel: Bezpečnosť pre naše komunity.
Odkaz na zbierku : https://donio.sk/pomocnaruka.

Aký je finančný cieľ vašej zbierky a ak sa vám podarí vyzbierať financie, na čo ich použijete?

Cieľ zbierky je 12 000 EUR. Financie budú použité ma materiálne a softwarové vybavenie spomenutých projektov. Pokiaľ sumu prekročíme, použijeme financie na iné projekty.

Aké posolstvo by ste chceli odovzdať ľuďom, ktorí zvažujú pomoc v tejto oblasti?

Chcel by som povedať, že pomoc druhým je jednou z najkrajších a najdôležitejších vecí, ktoré môžeme urobiť. Každý z nás môže prispieť k lepšiemu svetu, či už malým alebo veľkým spôsobom. Nebojte sa začať, aj keď sa vám to môže zdať ťažké alebo nevýznamné. Každá pomoc má hodnotu a môže mať veľký dopad na životy ľudí v núdzi.

Paula Hrešková Autor článku: Ing. Paula Hrešková
Pracuje ako shiatsu terapeut a v oblasti alternatívnej medicíny sa pohybuje už viac ako 15 rokov. Úspešne absolvovala viacero kurzov a výcvikov, spomeňme, homeopatický kurz, Shiatsu, Dornova metóda, kraniosakrálna terapia, práca s energiou, reiki a pod. V roku 2013 založila internetový portál/blog paula.sk s cieľom poskytovať čo najobjektívnejšie informácie v otázkach zdravia, výživy, pohybu, materstva atď., ktoré by mohli pomôcť tým, ktorí to práve potrebujú. Čítaj viac ...

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S