Kto je zodpovedný za naše zdravie?

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že za stav svojho zdravia sú zodpovední v prvom rade oni sami. Môžu ho ovplyvniť svojim životným štýlom, výživou, pohybom, relaxáciou, psychickou hygienou a pod.

Kto je zodpovedný za naše zdravie?

PR článok

Podľa oficiálnej definície svetovej zdravotníckej organizácie je zdravie stavom kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen stavom neprítomnosti choroby a slabosti. Podľa tejto definície je viac ako 70% populácie nezdravých :). Okrem toho je jasné, že ide o stav, ktorý nie je trvalý a nemenný, pretože existuje sústavné vzájomné pôsobenie organizmu na prostredie a naopak. Tým sa dostávame k ďalšej definícii zdravia, a to: „Zdravie je vnútorná rovnováha energií v tele.“ K tejto definícii sa prikláňajú hlavne alternatívne terapie a holistické (celostné) prístupy k zdraviu.

Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav sú komplexné a navzájom prepojené a vlastná aktivita každého jednotlivca tu hrá veľkú úlohu. Preto zdravie nemôže byť zodpovednosťou len samotného zdravotníckeho sektora, aj keď tento sektor a zdravotnícke systémy môžu hrať významnú úlohu. Za svoje zdravie je zodpovedný každý sám. Každý by mal venovať čas a pozornosť tomu, aby jeho telo správne fungovalo, pochopiť jeho účel a zmysel.

Medzi  najdôležitejšie faktory zdravia, ktoré môže každý jednotlivec ovplyvniť, patria výživa, pohyb a relaxácia.

Hlavne výžive by sa mala venovať veľká pozornosť. Zdravá výživa je taká výživa, ktorá človeku všestranne prospieva a nijako mu neškodí. Existuje mnoho stravovacích (výživových) systémov a ich obhajcov, takisto ako aj mnoho protichodných informácií o strave. Najznámejšie výživové systémy sú makrobiotika, delená strava, čínska dietetika, ajurvédska výživa, rôzne formy vegetariánstva, paleo výživa, delená strava atď. Univerzálny systém stravovania vhodný pre každého bez rozdielu však neexistuje. Optimálna/správna strava je preto individuálna. Hlavným dôvodom je rozdielna genetická informácia, rozdielne fyzické obmedzenia a rozdielny metabolizmus každého z nás. To, čo je zdravé pre jedného, môže druhému škodiť. Aj keď ide napríklad o jednu a tú istú potravinu.

Pri akomkoľvek systéme stravovania by však mali platiť všeobecné zdravé stravovacie návyky ako napríklad jesť v kľude a pomaly, veľa prežúvať, uprednostňovať čerstvé domáce potraviny (hlavne surovú zeleninu a ovocie), obmedzovať cukry a nekvalitné tuky, piť čistú vodu, uprednostňovať domáce sezónne potraviny pred dovážanými, minimalizovať používanie potravín priemyselne vyrábaných a konzervovaných, uprednostňovať kvalitu pred kvantitou (bio a eko potraviny sú tiež dobrou voľbou) a pod. Čo sa týka kvality potravín, problémom je hlavne dopyt po lacných potravinách. Nadnárodné veľkoobchodné spoločnosti tlačia na výrobcov potravín, aby dosiahli čo najnižšie ceny a boli čo najviac konkurencieschopné, a to má potom dopad na kvalitu výrobkov. V súčasnosti je situácia taká, že čo odborník na výživu alebo zdravie, to iný názor. Preto nie je nutné stať sa odborníkom, vyhľadávať všetky dostupné informácie a názory na internete alebo študovať všetky knižné novinky o zdraví, ale používať zdravý rozum, pozorovať ako naše telo reaguje na jednotlivé potraviny, nepodliehať vplyvu okolia a zabehaným stereotypom. Určite sa oplatí stráviť nejaký čas čítaním obalov potravín, ktoré kupujeme najčastejšie, aby sme zistili, čo vlastne konzumujeme.

Významnou súčasťou ľudskej výživy a dokonca aj liečby sú bylinky, či už kulinárske alebo liečivé. Skutočnosť, že niektoré rastliny obsahujú liečivé látky, je známa už od staroveku a ľudia na základe svojich skúseností už vtedy využívali byliny na liečbu rôznych chorôb. Byliny/bylinky dodávajú telu okrem liečivých látok aj potrebné chýbajúce látky, predovšetkým niektoré vitamíny, minerály a stopové prvky. Doposiaľ bolo preskúmaných mnoho liečivých rastlín, ale stále neexistuje konečný prehľad obsahových látok dokonca aj tých bylín, ktoré sa používajú od nepamäti. Každá bylinka je liek a je nutné o nej niečo vedieť, kým sa začne užívať. Vynikajúcim zdrojom informácií sú knihy o liečivých rastlinách, kde je presne opísané, kedy a ako by sa mali liečivé byliny zberať, aby mali čo najväčší obsah účinných látok, aké by malo byť ich dávkovanie v prípade liečby určitých zdravotných problémov a pod.  Osvedčené recepty na jednotlivé ochorenia nájdeme často aj u našich starých mám a otcov.

Vhodná pohybová aktivita, či už v podobe nejakého komplexného cvičenia alebo športu, je v oblasti udržania alebo dosiahnutia želaného zdravia tiež veľkým pomocníkom. Pozitívne totiž ovplyvňuje telesnú a duševnú pohodu. Vynikajúce cvičenia pôsobiace pozitívne na telo aj ducha sú hlavne joga, tajči, čikung, ale aj tanec a akékoľvek iné cvičenie vykonávané s radosťou.

V každodennom živote je veľmi dôležité nájsť si čas aj na oddych, čas pre seba. K pocitu uvoľnenia a k odstráneniu napätia veľmi prispieva relaxácia. Vtedy člověk viac vníma svoje telo, jeho potreby a signály. Aj samotné vedomé dýchanie robí veľa. Vynikajúce antistresové a relaxačné účinky má aj meditácia. Harmonizuje, pomáha upokojiť myseľ, uvoľniť sa a oslobodiť sa od prebytku vonkajších vnemov. Aby mal človek dobré duševné zdravie a bol v rovnováhe sám so sebou, musí byť v rovnováhe aj so svojím okolím alebo aspoň zaujať k svojmu okoliu taký postoj, ktorý mu umožní udržať si patričný odstup od situácií, ktoré vyvolávajú permanentné napätie a stres.

Obrovský výber publikácií z oblasti farmácie, zaujímavé fakty a novinky v lekárnictve, nové liečivá, moderná farmakoterapia a iné zaujímavosti v oblasti farmácie.

Ľudské telo má neuveriteľné samoliečiace a regeneračné schopnosti, potrebuje však na to vhodné prostredie a správnu stimuláciu. Ak má byť akákoľvek liečba naozaj úspešná a liečebný účinok dlhodobý, musí byť vyvinutá aj vlastná aktivita a musia byť rešpektované odporúčania týkajúce sa úpravy stravovania, pohybu, relaxácie, prípadne aj celkového životného štýlu. 

Ako tvrdí  Arthur Schopenhauer: „Zdravie nie je všetko, ale bez zdravia je všetko ničím.“

Image courtesy of Serge Bertasius Photography at FreeDigitalPhotos.net

 

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter, sú pravidelne aktualizované a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S